ZAMÓWIENIA

 

ZAMÓWIENIA PROSZE SKŁADAĆ :

- pocztą e-mail - julia@onet.pl


- listownie -  Place Zabaw Julia

Ul. Chodkiewicza 161

25-139 Kielce

  tel. +48 517 348 021


W treści zamówienia proszę podać:

1. Dokładne dane zamawiającego

2. Wykaz zamówionych urządzeń wraz z nr katalogowymi oraz ilościami

3. Adres ewentualnego montażu/dostawy urządzeń

4. Osoba do kontaktu

5. Dokładne dane do wystawienia faktury.