KONTAKT

PLACE ZABAW JULIA

Magdalena ŁUCAK

 25-139 KIELCE

 Ul. CHODKIEWICZA 161

 +48  517 348 021

 www.julia.org.pl

e-mail    julia@onet.pl

NIP  959-081-71-31

 

Polityka RODO
 
Przedstawiamy poniżej informację dot. Ochrony Danych Osobowych w firmie JULIA:
   Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub RODO), informujemy, że:
1.        Administratorem podanych przez Panią/Pana danych jest Place Zabaw Julia ul.Chodkiewicza 161 25-139  Kielce
2.         Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem:Place Zabaw Julia ul.Chodkiewicza 161 25-139 Kielce lub elektronicznie julia@onet.pl
3.         Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 b RODO.
4.         Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy, zamówienia oraz ich rozliczenia.
5.         Pana/Pani dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji opisanych w przepisach powszechnie obowiązujących. Dostęp do danych będą mieli jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy  /zleceniobiorcy Administratora.
6.         Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy.
7.         Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8.         Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do  zawarcia umowy, zamówienia i jego wykonania. Nie podanie danych uniemożliwi zawarcia umowy, zamówienia i jego wykonania.
9.         Pani/Pana dane nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany w tym profilowane.